Adil ZAMAN

İslahat
(Felyeton)

Təhsil naziri İslahat İslahatzadə mühüm iclasa tələsirdi. Buna görə də mətbəxə tərəf boylanıb:
– Ay arvad, kofe hazır olmadımı? – deyə cəbrsizliklə soruşdu. Ardını oxu

Адиль ЗАМАН

Трехкомнатная квартира
Драма в 3-х действиях и 4-х картинках

Действующие лица:

Ш а х и н, бывший воин, 29 лет
З а р и ф а, его мать, 47 лет
С е в и н д ж, ее дочь, 22 года
С е в д а, ее подруга, 22 года
Л а р и с а, студентка, 21 год
Ж у р н а л и с т
Ч и н о в н и к

Действие происходит в первой половине 90-х годов прошлого века в одном из поселков Баку Ardını oxu

Adil ZAMAN

Üçotaqlı mənzil
Üçpərdəli dördşəkilli dram

İŞTİRAK EDİRLƏR:

Ş a h i n, döyüşçü, 29 yaşında
Z ə r i f ə, onun anası, 47 yaşında
S e v i n c, onun qızı, 22 yaşında
S e v d a, onun rəfiqəsi, 22 yaşında
L a r i s a, tələbə, 21 yaşında
J u r n a l i s t
M ə m u r
Hadisə keçən əsrin 90-cı illərinin birinci yarısında Bakının şəhərətrafı qəsəbələrindən birində baş verir. Ardını oxu

Adil ZAMAN

Sən yadıma düşəndə…
(Mənsur şeir)

…Arzuya bax, sevgilim,
Tellərindən incəmi,
Soylə, ürəyincəmi?..
Müşfiq

Çay bilmişdim səni mən eşidib şırıltını. Sularina baş vurmaq ən böyük arzum idi; gördüm dayaz bir arxsan. Ardını oxu