Адиль ЗАМАН Трехкомнатная квартира Драма в 3-х действиях и 4-х картинках Действующие лица: Ш а х и н, бывший воин, 29 лет З а р и ф а, его мать, 47 лет С е в и н д ж, ее … Ardını oxu

Adil ZAMAN Üçotaqlı mənzil Üçpərdəli dördşəkilli dram İŞTİRAK EDİRLƏR: Ş a h i n, döyüşçü, 29 yaşında Z ə r i f ə, onun anası, 47 yaşında S e v i n c, onun qızı, 22 yaşında S e v … Ardını oxu